logoDe heem stichting de heem  
   
line decor
  
line decor


 over de Heem

bewoners

werken bij de Heem

vrijwilligers

aanmelden

vrienden van De Heem

persberichten

actueel

contact

 


 


 
 

Welkom

1 december 2010 is de nieuwe woonvoorziening gestart. In een uiterst rustige omgeving tussen Woerden en Harmelen kunnen 22 mensen een plek in de luwte vinden onder de titel: ‘individueel wonen met ondersteuning’.

Stichting De Heem biedt mensen met een AWBZ indicatie (VG zzp 6 en 7) een plaats om individueel te kunnen wonen. Dit is niet hetzelfde als zelfstandig wonen. Zelfstandig wonen is voor deze groep mensen te ingewikkeld gebleken. Mensen die op De Heem komen wonen hebben zich op de één of andere manier staande gehouden in de “normale” maatschappij. Zelfstandig wonen, zeker binnen de stad Utrecht, blijkt te ingewikkeld. Vaak hebben ze op diverse plekken al hulp gekregen en worden nu als “moeilijk plaatsbaar” bestempeld. In veel gevallen blijkt dat een verstandelijke beperking ten grondslag ligt aan de problematiek. Deze mensen hebben vaak naast deze verstandelijke beperking (mogelijk) bijkomende verslavingsproblematiek en / of psychiatrische problematiek.
 De doelstelling van Stichting De Heem is het bieden van een veilige woon- en pleisterplaats voor mensen die binnen het reguliere hulpverleningscircuit zijn stukgelopen of daarin rond gaan zonder perspectief. Bij De Heem is individueel wonen ook letterlijk individueel. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen chalet, geplaatst op een ruime kavel. Binnen deze grenzen creëren ze een eigen wereld. Daarnaast krijgen ze 24 uurs-ondersteuning. Vanuit de missie wordt probleemgedrag gezien als verstoring van het evenwicht tussen de beperkte vaardigheden en de daaruit voortkomende problematiek van de bewoner. Evenwicht is nodig om als normaal burger te kunnen functioneren. Doel is deze mensen een eigen ”plek” te geven met enige afstand tot de “gewone” samenleving. Aan de bewoners worden mogelijkheden en instrumenten gegeven om te komen tot herstel van het evenwicht en zo te komen tot het gewone leven. Definitie van herstel is in deze: “het maximaal haalbare in de ontwikkeling van het individu”, geen of beperkte ontwikkeling wordt per definitie niet gezien als achteruitgang, maar als stabilisatie. Stichting De Heem onderkent en accepteert het gedrag en beperkte veranderingspotentie / intentie van de cliënt als een gegeven, niet als een probleem. Wij stimuleren en motiveren de mensen met betrekking tot het realiseren van een prettige eigen woonplek, werk- en sociale omgeving. Wij bieden hen mogelijkheden, rust en ruimte om na te kunnen denken over levens(hulp)-vragen. Hierbij houden wij rekening met individuele kwetsbaarheden. Dit alles door het bieden van begeleiding op maat. Als eerste schil rondom het individueel wonen is er de rust en ruimte van de natuurlijke omgeving van De Heem. Hierdoor ontstaat er een veilige en rustige plek in de luwte. Op het totale terrein van ruim 4 Ha gelden huisregels, die samen met de bewoners zijn opgesteld en die door iedereen worden onderschreven en gerespecteerd. Naast 7x24 uur begeleiding en behandeling is er ook 7x24 uur beveiliging. Overdag is er opvang mogelijk in het voormalige woonhuis van de boerderij en in de stallen zijn gemeenschappelijke ruimtes ingericht. Op het eigen terrein worden diverse werkzaamheden aangeboden, zodat de bewoners niet naar elders hoeven voor hun werkzaamheden.

Stichting De Heem is onderdeel van de keten van zorgaanbieders aangesloten bij de Gemeente Utrecht voor deze doelgroep. Stichting De Heem is door de gemeente Utrecht gevraagd voor deze groep mensen een woonaanbod te realiseren buiten de hectiek van de stad. Deze plek is gevonden, dankzij de medewerking van de gemeente Woerden. Cliënten hebben hun eigen chalet, er is 24 uur per dag en 7 dagen per week personeel aanwezig. Ze kunnen hier eten (er wordt zelfstandig gekookt) en ze worden geholpen om hun leven op de rit te krijgen en te houden. We helpen ze, waar mogelijk, met werk zoeken en werk houden, of kijken hoe ze op eigen terrein een bijdrage kunnen leveren. We helpen ze met hun geld en hun gezondheid en hun sociale leven. We hopen dat het leven daardoor makkelijker en leuker voor ze wordt. De ervaring leert dat als de basis goed geregeld is, de meeste problemen waar deze mensen mee binnen komen sterk af zullen nemen.

 
 
 
 

respecteren en aanvaarding van het individu. acceptatie van het anders zijn. veilige plek, pleisterplaats. daar waar mogelijk kansen voor ontplooiing. respecteren en aanvaarding van het individu. acceptatie van het anders zijn. veilige plek, pleisterplaats. daar waar mogelijk kansen voor ontplooiing. respecteren en aanvaarding van het individu. acceptatie van het anders zijn. veilige plek, pleisterplaats. daar waar mogelijk kansen voor ontplooiing. respecteren en aanvaarding van het individu. acceptatie van het anders zijn. veilige plek, pleisterplaats. daar waar mogelijk kansen voor ontplooiing.respecteren en aanvaarding van het individu. acceptatie van het anders zijn. veilige plek, pleisterplaats. daar waar mogelijk kansen voor ontplooiing.

bevlogen

Bevlogen